Ebreju kopienas mantojums ir mūsu valsts ekonomiskās, sociālās un kultūras dzīves sastāvdaļa. Rokišķu litvakas kopienai un šeit izvietotajām sinagogām tika uzcelts informatīvs stends Rokišķu sinagoga ielā. Ar datortehnoloģiju palīdzību tika noteiktas bijušo sinagogu precīzās atrašanās vietas un to proporcijas, kā arī bijušo lūgšanu namu krāsas, kas, kā minēts rakstiskajos avotos, patiešām atbilda lietuviešu trīsriļņu karoga krāsai.