Lietuvos ir Latvijos miestai, patrauklūs JUMS

Lietuvos ir Latvijos miestai, patrauklūs JUMS

Rokiškis ir Plateliai glaudžiai susiję – Platelių grafas Šuazelis vedė grafaitę Sofiją Tyzenhauzaitę, kuri, kaip pasakojama, buvo neregėto grožio, ją įsimylėję buvo net Napoleonas Bonapartas ir Rusijos imperatorius Aleksandras. Kažkada seniai seniai Koknesės fogtu buvo tituluojamas von Tiesenhausenas – Lietuvos Tyzenhauzų giminaitis. Ne tik gražios istorijos sieja atrodo nesusiejamus miestus draugėn – tai ir noras papasakoti savo istorijas platesniam ratui atvykusių turistų. Tačiau vietovėms, nutolusioms nuo sostinės daugiau negu valanda kelio, reikia labiau stengtis, pasitelkti daugiau žinių ir gebėjimų pritraukiant lankytojus praleisti jose daugiau nei vieną dieną. Kiekvienas iš projekto „AttractiveFORyou“ partnerių susiduria su šia problema. Plungė, Rokiškis (Lietuva), Koknesė ir Jekabpilis (Latvija) susijungė į darnios partnerystės tinklą, nes bene vienintelė galimybė plėtoti turistines vietoves yra sujungti išteklius ir dirbti kartu.

Užsukus į mažai pažintus miestus, suvokiame, kad visus juos yra verta aplankyti, net jei miestai nėra pažymėti kaip „privalomi aplankyti“ žemėlapiuose. Projekto „Darnaus turizmo paslaugų plėtra, priimant bendrus sprendimus, AttractiveFORyou“ Nr. LLI-211, kurį iš dalies finansuoja ES Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa metu, Rokiškyje, Plungėje, Koknesėje ir Jekabpilyje įrengti interaktyvūs informaciniai lauko terminalai, paruoštos miestų 3D panoramos, Koknesės mieste siūloma naudotis nauja paslauga – audiogidu, Plungėje sutvarkytos turizmo informacijos centro patalpos, Rokiškyje ir Vikingų laivas.

Jekabpilyje pastatyti nukreipiamieji ženklai į turizmo informacijos centrus, Rokiškyje įsigytas mobilus interaktyvusis informacinis stalas su žemėlapiu, istorijos ir tradicinių amatų informacija bei žaidimais. Parengti 3 maršrutai – aktyvaus turizmo bei gastronominio turizmo po Lietuvą ir Latviją bei „Švęskime kartu“.
Projekto metu partneriai lankėsi vieni pas kitus, sėmėsi gerosios patirties, kartu generavo idėjas darnaus turizmo plėtrai. Plungėje pristatytas kunigaikščio M. Oginskio palikimas, Šaltojo karo ekspozicija, Koknesėje (Latvija) parnerio teisėmis dalyvauta miesto šventėje – „Šamo žadinimas“, o šiek tiek anksčiau čia lankytasi su turizmo verslo ir žiniasklaidos atstovais. Jekabpilyje (Latvija) dalyvauta Šv. Michaelio šventėje ir susitikta su partneriais, aptarti pasiekti rezultatai ir numatytos ateities bendradarbiavimo gairės. Rokiškis žavėjo savo dvarais – Rokiškio, Ilzenbergo, Gačionių – ir medžio drožybos meistrais.
Taip pat 2018 m. projekto partneriai jungtiniu stendu dalyvavo tarptautinėse turizmo parodose „Adventour 2018“ (Vilniuje) ir „Balttour 2018 (Rygoje). Čia pristatyti jungtiniai teminiai maršrutai: „Švęskime drauge“, „Aktyvaus turizmo maršrutas Lietuvoje ir Latvijoje“ bei „Gastronominio turizmo maršrutas Lietuvoje ir Latvijoje“, didžiausios šventės, lankytini objektai ir pramogos, vykstančios Rokiškyje, Plungėje, Jekabpilyje ir Koknesėje.

Projekto metu atrasta daug bendrų veiklų, įgyvendinta idėjų, skatinta darnaus turizmo plėtra Lietuvoje ir Latvijoje. Bendrai parengtais darnaus turizmo maršrutais galima keliauti ištisus metus. Kiekvienas neatrastas miestas – Rokiškis, Plungė, Koknesė, Jekabpilis – stengiasi būti patrauklus Jums įgyvendindamas naujus projektus, siūlydamas naujas veiklas ir laukia klausytojų savo istorijoms.

Projektas buvo įgyvendintas siekiant plėtoti Lietuvos ir Latvijos miestų patrauklumą ir konkurencingumą, gerinant esamų turizmo paslaugų ir infrastruktūros prieinamumą, didinant potencialių turistų susidomėjimą ir skatinant bendrus teminius tarpvalstybinius turizmo maršrutus.

Projektą finansavo Europos regioninės plėtros fondas „Interreg V-A“ pagal 2014–2020 m. Latvijos ir Lietuvos programą. Bendros išlaidos – 471 234,47 eurai, iš kurių Europos regioninio plėtros fondo finansavimas – 400 549,29 eurai, projekto partnerių lėšos – 70 685,18 eurai.
Rokiškio TTAIK centrui tenkanti projekto lėšų suma – 92,542 eurai, iš jų Europos regioninio plėtros fondo parama – 78660,70 eurai, Rokiškio r. savivaldybės biudžeto lėšos – 13881,30 Eur
Projekto pradžia: 2017-04-01 Projekto pabaiga: 2019-06-30

Šis straipsnis yra Europos regioninės plėtros fondo finansinės paramos rezultatas. Už šio straipsnio turinį atsako tik Rokiškio TTAIK centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę.

Nuorodos:
2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos interneto svetainė www.latlit.eu
Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė www.europa.eu