L. Šepkos medžio drožybos, karpinių ir gatvės meno sintezė

L. Šepkos medžio drožybos, karpinių ir gatvės meno sintezė

Projektas „L. Šepkos medžio drožybos, karpinių ir gatvės meno sintezė“ tai tęstinis gatvės meno ir karpinių projektas, ieškantis novatoriškų etninės kultūros raiškos formų, populiarinantis savo krašto nematerialųjį kultūros paveldą. Projektu siekiame paminėti žinomiausio XX a. dievdirbio L. Šepkos 115 –ąsias gimimo metines ir šiuolaikiškomis išraiškos priemonėmis įamžinti jo sukurtų medžio drožinių improvizacijas karpiniuose bei gatvės mene. Tautodailininko sukurtose monumentalių kryžių ir šventųjų skulptūrose gamtos tematika. Ryškiai atsispindinti ir kituose drožiniuose, tokiuose kaip paminklas broliui Petrui, kurio kompozicijoje ne paskutinę vietą užima žydintys alyvų krūmai, giedantys paukšteliai, o daugiasluoksnėje „Paukščių baliaus“ kompozicijoje paukščiai sužmoginami ir patalpinami viename lygmenyje su žmogumi. Todėl galima teigti, kad gamtos atvaizdavimas viena iš pagrindinių L. Šepkos kūrybos temų.

L. Šepkos medžio drožybos, karpinių ir gatvės meno sintezė

Vienas iš projekto etapų – konkursinė Aukštaitijos regiono karpytojų darbų paroda, skirta Liongino šepkos 115-osioms gimimo metinėms paminėti, kurios idėja atskleisti L. Šepkos santykio su gamta motyvus panaudojant trapų ir ažūrinį karpinių meną. Medinių drožinių ornamentika nepaprastai autentiškai suskambėjo popieriaus karpiniuose, kuriuos sukūrė Aukštaitijos regiono karpinių kūrėjos:

  • Gita Kolosovienė, Obeliai (Rokiškio r.)
  • Odeta Bražėnienė, Utena
  • Rasa Slesoriūnienė, Utena
  • Aušra Būgienė, Utena
  • Vilija Visockienė, Dusetos (Zarasų r.)
  • Albina Mackevičienė, Josvainiai (Kėdainių r.)
  • Alina Poškaitė, Kupiškio Povilo Matulionio Skapiškio skyriaus mokinė, 8 kl. 15 metų.

Konkurso nugalėtojos G.Kolosovienės  karpinys buvo pritaikytas didelio formato piešiniui ir perkeltas ant daugiabučio namo sienos šalia L. Šepkos medžio skulptūrų parko. Karpinys ant sienos papildė parko vaizdą bei pratęsė naujai besiformuojančias namų puošybos tradicijas Rokiškio mieste. Gatvės meno kūrinį, kuriame atvaizduotas karpinys, atliko „Gyva grafika“ menininkai Tadas Šimkus ir Žygimantas Amelynas.

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė. Informaciniai rėmėjai: „Gimtasis Rokiškis“ ir „Rokiškio Sirena“.

rėmėjai