Kvietimas dalyvauti projekto veiklose Rokiškio mieste

Kvietimas dalyvauti projekto veiklose Rokiškio mieste

Maloniai kviečiame Rokiškio miesto gyventojus, gaunančius socialinę paramą, prisijungti prie projekto „Rokiškio miesto gyventojų įtraukimas į visuomeninę veiklą ir jų turiningos veiklos bei prasmingo laisvalaikio organizavimas” veiklų. Projekto tikslas – padidinti socialinę atskirtį patiriančių ir vyresnio amžiaus asmenų integraciją į Rokiškio miesto bendruomenę, teikiant turiningos kasdieninės veiklos ir prasmingo laisvalaikio organizavimo užimtumo paslaugas.