Pakriaunio kaime prie Kriaunos upės verta aplankyti akmenį su “Dievo, angelo ir velnio pėdomis”, iš girsti vietinių gyventojų pasakojamą legend. Pakriaunio š ilelyje Jūžintų dvaro ir bažnyč ios fundatorių Pleterių – Vaizenhofųš eimos kapinaitės. Knysos kaime medžio drožėjo Alfonso Adamonio sodyba, kurioje įrengta nedidelė sodybos šeimininko dirbiniųekspozicija.

Vienas garsiausių objektų Kriaunų apylinkėse minimas Bagdoniškio dvaras, staytas 19 a. ir priklausęs profesoriaus Mykolo Riomerio (1880-1945) giminei. Plati ir kilminga Riomerių giminė kilusi iš Saksonijos, Lietuvos žemes pasiekusi 17 a. iš ugdėdaug iš kilių asmenybių – politikų, sukilėlių už valstybės laisvę, žymių menininkų. Bagdoniš kio dvare, prabėgo profesoriaus M. Riomeris vaikystė ir jaunystė, čia jis visada grįždavo kaip į ramybės ir pilnatvės užutekį. Palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje.