Rodoma 5 iš 18 objektų

Toggle Filters
Rodyti
Rikiuoti pagal
Eiliškumas

Dabartinė šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia – Čedasų miestelio puošmena. Tačiau pradėkime nuo pradžių. Čedasų bažnyčios istorija prasidėjo dar XVI a., kai pirmoji buvo pastatyta dvarininko Gedeono Rajeckio. Tačiau XVII a. bažnyčia atiteko…

Pirmoji medinė bažnyčia Kamajuose buvo pastatyta 1635 metais. Legenda apie bažnyčios statybą pasakoja – Kamajų vietoje anksčiau buvo dideli miškai. Kartą važiavęs ponas, jį labai kamavę tuose miškuose plėšikai. Jis išsigelbėjo, toje vietoje…

XVI a. atokiau Kriaunų dvaro buvo pastatyta medinė kryžiaus formos bažnyčia, o aplink ją išaugo Kriaunų bažnytkaimis. Bažnyčia turėjo 5 altorius. Tik 1818–1829 m. iš lauko akmenų pastatyta liaudiško klasicizmo stiliaus bažnyčia, kurioje yra trys…

Rokiškio grafas Jonas Pšezdeckis 1908 m. prašė leidimo mūriniame Lukštų palivarko spirito varyklos pastate įrengti koplyčią ir skirti kunigą. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad pastato sienos yra per silpnos ir koplyčiai netinkamos. Statybas sunkino…

Obelių šv. Onos bažnyčia pastatyta 1868 m. Kurį laiką Bažnyčioje vargonininkavo Mikas Petrauskas. Jis ne tik vadovavo bažnytiniam chorui, bet įsteigė ir orkestrą. Bažnyčia yra neogotinio stiliaus, kryžminio plano, viduje su pilioriais, skliaustomis…