Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d. paskelbta Gedulo ir vilties diena. Šią dieną Lietuvoje minimi tremtyje žuvę lietuviai.

Rokiškyje
12 val. Šv. Mišios / Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje
13 val. Atminties valanda „Viltis išliks gyva“ prie paminklo „Negrįžusiems iš tremties“ / Vytauto g. 20
14 val. Jono Jaručio fotografijų parodos „Netekčių ir vilties pėdsakais: iš Igarkos į Lietuvą“ pristatymas / Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje
15 val. Gėlių padėjimo ceremonija prie Tremtinių kryžiaus / Liongino Šepkos parke

Obeliuose
16 val. Edukacinės erdvės „Tremtinio barako“ kopijos pristatymas. Istorinė-meninė programa „Neužmiršom“ / Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose