Vykdomas projektas „Darnaus turizmo paslaugų plėtra, priimant bendrus sprendimus, AttractiveFORyou“ Nr. LLI-211, kuris pagerins turizmo plėtrą pasienio regionuose

Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų centru kartu su Latvijos Koknesės ir Jakabpils savivaldybėmis bei Plungės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Darnaus turizmo paslaugų plėtra, priimant bendrus sprendimus, AttractiveFORyou“ Nr. LLI-211.

Įrodyta, kad vietovėms, nutolusioms nuo sostinės daugiau negu valanda kelio, reikia daugiau resursų, žinių ir gebėjimų pritraukti lankytojus praleisti jose daugiau negu vieną dieną. Kiekvienas iš projekto partnerių susiduria su šia problema. Turizmo rinkoje vienos vietovės pasiūlymas nėra konkurencingas, todėl kone vienintelė galimybė plėtoti turistines vietoves yra sujungti išteklius. Dėl šios priežasties yra kuriama partnerystė.

Projekto tikslas – didinti Latvijos ir Lietuvos miestų patrauklumą ir konkurencingumą, gerinant esančią turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, didinti žinomumą skleidžiant informaciją tarp potencialių lankytojų apie jungtinius, teminius abiejose sienos pusėse esančius turistinius maršrutus. Projekto vykdymo metu bus pasiekti rezultatai: du jungtiniai turistiniai maršrutai, sukurti remiantis aktyvaus ir gastronominio turistinių maršrutų pagrindu; keturi gera įranga aprūpinti ir atnaujinti savivaldybių turizmo informacijos centrai; suorganizuotos mokomosios kelionės, kurios suteiks galimybę pasienio regiono turizmo specialistams susipažinti su partnerių gerąja patirtimi; numatytos dvi informacinės kelionės turizmo operatoriams ir žiniasklaidos atstovams, taip pat bus paruoštas ir išleistas mokymų vadovas gidams bei interaktyvūs virtualūs turai.

Projekto tikslinėse grupėse dalyvaus vietiniai ir užsienio turistai, potencialūs turistinių maršrutų ir objektų lankytojai, žiniasklaidos ir vietos savivaldos atstovai. Reklamuodami patrauklias turistines paslaugas, produktus ir infrastruktūrą, tikimės sukurti partnerystės modelį, kuris pagerins turizmo plėtrą pasienio regionuose.

Bendras projekto biudžetas – 471 234,47 Eurai,

iš kurių Europos regioninio plėtros fondo (2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos) skirtos lėšos – 400 549,29 Eurai,

 projekto partnerių lėšos – 70 685,18 eurai.

Rokiškio Turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centrui  tenkanti projekto lėšų suma – 92,542 Eurai, iš jų Europos regioninio plėtros fondo parama – 78660,70 Eurai, Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 13881,30 Eur

Projekto pradžia:  2017-04-01

Projekto pabaiga: 2019-06-30 

Nuorodos:

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos interneto svetainė www.latlit.eu

Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė www.europa.eu

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI

2017/04/01 Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo  centras pradėjo įgyvendinti Interreg V-A Latvijos – Lietuvos projektą “Darnaus turizmo paslaugų plėtra , priimant bendrus sprendimus “AtrractiveFORyou” Nr LLI-211.

Projekte dalyvauja keturi partneriai – du iš Lietuvos  ir du iš Latvijos: Latviją atstovauja Koknesės ir Jekabpilio miestų savivaldybės ir turizmo centrai, Lietuvą – Plungės miesto savivaldybė ir Turizmo centras , Rokiškio Turizmo ir tradicinių amatų turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras.

 

Šio projekto bendras tikslas – skatinti turizmą tarp sienų pagerinant turizmo paslaugas.

Visa projekto vertė  – 471 234,46 Eur:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 2018 gruodžio 31d.

Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo  centras  įgyvendindamas projektą įsigijo kamerą, interaktyvųjį stalą, kuriame sukurti interaktyvūs žaidimai  kviečiantys pažinti Rokiškio krašto dvarų istoriją; tradicinis  amatus; sužinoti apie žydų paveldą mūsų krašte; susikurti maršrutą po Rokiškio rajoną pasinaudojant virtualiuoju žemėlapiu. Šalia Rokiškio Turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro pastatytas  interaktyvusis informacinis terminalas su atnaujinta Rokiškio 

Turizmo centro svetaine, pritaikyta ir mobiliesiems telefonams. Taip pat nupirktas tentas, skirtas Projekto “AtrractiveFORyou”viešinimui renginių metu.

Kartu su partneriais sukurtos patrauklios informacinės Rokiškio Plungės rajonuose bei Jekabpilio ir Koknesės  miestuose maisto degustacijų ir aktyvaus laisvalaikio brošiūros  lietuvių, latvių, rusų ir anglų kalbomis.

Trečiajame etape bus sukuti bendri maršrutai.

Visi partneriai dalyvauja vieni kitų šventėse, kuriose pristato savo kraštą ir jo turizmo išteklius.

Rokiškis, įgyvendindamas visas veiklas, įsisavins iš viso 52 542 Eur.

Iš jų ES parama yra 78660,70 Eur.

Rokiškio rajono savivaldybės prisidėjimas – 13 881, 30 Eur.

Nuorodos:

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos interneto svetainė:  www.latlit.eu

Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė:  www.europa.eu

 Projekto svetainės adresas: http://www.esbendradarbiavimas.lt/etbt/interreg-v-a-latvijos-ir-lietuvos-bendradarbiavimo-per-siena-programa/