Dėl Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centro pertvarkos

Dėl Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centro pertvarkos

Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centras (į. k. 302308156) buveinė registruota adresu Nepriklausomybės a. 8-3, LT-42115 Rokiškis, informuoja, kad remiantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. TS-177 „Dėl sutikimo pertvarkyti biudžetinę įstaigą Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centrą į viešąją įstaigą „Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras“ iki 2021 m. gruodžio 31 d. bus pertvarkomas į viešąją įstaigą Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras.

Po pertvarkymo veikiančio juridinio asmens:

  • pavadinimas – Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras;
  • buveinės adresas – Nepriklausomybės a. 8-3, LT-42115 Rokiškis;
  • įstaigos kodas – 302308156;
  • teisinė forma – viešoji įstaiga;
  • savininko teises ir pareigas įgyvendins – Rokiškio rajono savivaldybės taryba;
  • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pertvarkomą biudžetinę įstaigą – Teisės aktų registras.

Veiklos ataskaitos

Finansinės ataskaitos