Dailininko J. Vienožinskio gimtinėje – paroda

Dailininko J. Vienožinskio gimtinėje – paroda

XX a. pirmosios pusės Lietuvos kultūros ir dailės gyvenimas neįsivaizduojamas be Justino Vienožinskio, vieno žymiausių dailininkų, pedagogų, dailės kritikų, kultūrinio darbo organizatorių. Jis paklojo tvirtus nacionalinės lietuvių dailės mokyklos pagrindus. J. Vienožinskis laikomas vienu iš XX a. lietuvių dailės kritikos pradininkų, tačiau J. Vienožinskis pirmiausia – puikus tapytojas, kurio kūryba išsiskiria ypatinga spalvų, linijų bei formų estetine darna. J. Vienožinskis gimė 1886 m. Mataučiznoje, Rokiškio valsčiuje. 1902–1905 m. Maskvoje lankė tapybos studiją. 1908 m. išvyko į Krokuvos dailės akademiją studijuoti tapybos, gilino žinias kitose Europos meno mokyklose. Nuo 1911 m. Lietuvių dailės draugijos narys, nuo 1912 m. dalyvavo parodose. Po Lietuvos valstybės atkūrimo buvo Rokiškio gimnazijos mokytojų tarybos narys, piešimo mokytojas. 1920 m. Kaune įsteigė Piešimo kursus vidurinių mokyklų piešimo mokytojams rengti. Jie 1922 m. perorganizuoti į Aukštesniąją meno mokyklą, tapusią pirmuoju ir svarbiausiu nacionalinės dailės ugdymo židiniu Lietuvoje. 1923–1926 m. Lietuvių meno draugijos, 1935–1936 m. Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas. 1940–1946 m. dirbo dėstytoju Vilniaus dailės institute, nuo 1946 m. profesorius. 1952–1956 m. LSSR dailės muziejaus bendradarbis. 1928 m. Kaune, 1961 m., 1986 m. Vilniuje surengtos personalinės kūrybos parodos. Mirė 1960 m. Vilniuje.

Birželio 29 d. 13 val. Justino Vienožinskio memorialiniame muziejuje (Dačiūnai, Obelių sen., Rokiškio r.) Vilniaus dailės akademijos Tapybos katedroje dirbusių ir dirbančių dėstytojų ir darbuotojų tapybos darbų paroda „Iš vienos šaknies“, skirta J. Vienožinskio 133-osioms gimimo metinėms.
Paroda veiks iki liepos 29 dienos.
Muziejaus lankymas susitarus prieš dieną tel. +370 606 48033