Ypatingi pasiūlymai

Ekskursijos ir maršrutai grupėms: Rokiškis-Zarasai

Rokiškis-Obeliai-Stelmužė-Zarasai- Rokiškis
Pravažiuosite apie 250 km.

Dviejų dienų maršrutas Sėlijoje (Sėloje)

Rokiškio ir Zarasų rajonų piliakalniai ir šventvietės (Dusetos)
Lietuvių pagoniškasis tikėjimas neturi aiškesnės užrašytos istorijos, bet yra seniausias tikėjimas Pabaltijyje, taip pat vienas seniausių Europoje. Noras prisiminti ir pažinti protėvių tikėjimą vis pasikartoja. Etninės kultūros pažinimas šiandien atskleidžia, kad senasis protėvių tikėjimas išsilaikė įvairiais pavidalais – liaudies dainose, papročiuose, tautodailėje, vietovardžiuose. Remdamasi gyvuoju tradicijų paveldu, natūralioji religinė savimonė turi jėgų atgimti ir atsigauti.
Pirma diena

Panemunės pilių ir kelių Žemaitijos objektų maršrutas

171 km iš Rokiškio iki Kauno.
Maždaug už 9 km nuo Kauno, abiejose plento į Jurbarką pusėse, matyti gražus Raudondvario miestelis.
Aukštutinėje Nevėžio slėnio terasoje įsikūręs jo architektūrinis ansamblis – rūmai ir kiti gyvenamieji bei ūkiniai buvusio dvaro pastatai, parkas. Raudondvario dvaro rūmai (tradiciškai vadinami pilimi) yra miestelio atsiradimo priežastis ir dabartinis turizmo traukos centras. Pilis – tik vienas iš Raudondvario architektūrinio ansamblio elementų.

Dviejų dienų maršrutas Sėlijoje 2

Rokiškio ir Zarasų rajonų piliakalniai ir šventvietės