Rokiškio dvaro sodyba - 2011 Eden nugalėtoja Lietuvoje

00:00
00:00

 

EDEN santrumpa reiškia „Patraukliausios Europos turizmo vietovės“ (angl. European Destinations of Excellence). Tai projektas, Europos Sąjungoje skatinantis tvarios turizmo plėtros modelius. Šis projektas pagrįstas kasmetiniais nacionaliniais konkursais, kurių metu kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje išrenkama po vieną „patraukliausią turizmo vietovę“. Rinkdama šias vietoves EDEN iniciatyva veiksmingai įgyvendina savo tikslą atkreipti dėmesį į Europos turizmo vietovių vertybes, įvairovę ir bendras savybes. Ji padeda skleisti informaciją apie naujas Europos turizmo vietoves, sukuria sąlygas visoje Europoje keistis gera praktika ir skatina ryšius tarp apdovanojimus pelniusių vietovių. Šio projekto plėtrą remia Europos Komisija, inicijavusi jį 2006 m. ir vis dar vaidinanti svarbiausią koordinatorės vaidmenį. Jos uždaviniai yra skatinti interesų grupių dialogą, bendrai finansuoti atrankos procedūras, organizuoti apdovanojimų ceremoniją (pirmuosius dvejus metus Europos turizmo forumo) metu ir koordinuoti visapusę komunikaciją.

 

 
Garbingas patraukliausios turizmo  vietovės  titulas Rokiškio dvarui suteiktas už puikiai įrengtą dvaro ekspoziciją, istorijos ir kultūros puoselėjimą bei jaunosios kartos auklėjimą. Buvusiuose dvaro rūmuose šiandien yra įsikūręs  Rokiškio krašto muziejus. Šiuo metu jam priklauso 14 autentiškų dvaro pastatų ir 28 ha ploto parkas su tvenkiniais. Muziejus per 78 metus sukaupė gausius archeologijos, istorijos, numizmatikos, dailės ir etnografijos eksponatų rinkinius, iš viso – daugiau nei 80 tūkstančių vienetų. Unikali ir vertinga dvarų kultūros paveldo kolekcija – viena iš nedaugelio tokių ekspozicijų Lietuvoje. Ypatingas dėmesys muziejaus darbe skiriamas edukacinei veiklai vaikams ir suaugusiems, įtraukiant į šią veiklą socialinės atskirties grupes. Muziejus teikia įvairias paslaugas, rengia temines parodas ir ekskursijas, aktyviai dalyvauja projektinėje-programinėje veikloje.Ypatingai didelis dėmesys pastaraisiais metais muziejaus darbe skiriamas edukacinei veiklai, už kurią Rokiškio krašto muziejus 2010 m. apdovanotas Kultūros ministerijos premija.